logo_ebro_xylem
WTW ebro Electronic
Německý výrobce měřících přístrojů
pro potravinářství, lékařství a farmacii

Elektronické digitální teploměry

Pod značkou ebro jsou vyráběny provozní i přesné teploměry, kalibrované teploměry pro potravinářskou inspekci, teploměry se sklopnou vpichovou sondou, vpichové teploměry s rychlou reakcí, teploměry pro vyšší teploty s termočlánkem, infračervené teploměry pro bezkontaktní měření povrchů, hygrometry, přístroje pro měření obsahu soli, vakuometry, přístroje pro měření kvality oleje. Podle způsobu snímaní teploty lze rozdělit elektronické teploměry ebro do následujících kategorií.

Digitální teploměry odporové ebro TFX 410

Používaná čidla:
PT100 … platina (odpor 100 Ohm při 0°C)
PT1000 … platina (odpor 1000 Ohm při 0°C)

Digitální teploměry termistorovéTDC150

Používaná termistorová čidla:
PTC … s teplotou odpor roste  (0°C=806Ohm, 25°C=990Ohm)
NTC … s teplotou odpor klesá (0°C=27,3kOhm, 25°C=10kOhm)

Digitální teploměry termočlánkové

Nejpoužívanější termočlánky jsou:
TC typ J -100 až 800 °C, železo-konstantan (Fe-Co)
TC typ K -200 až 1200 °C, chromel-alumel (Cr-Al)
TC typ T  -50 až 300 °C, měď-konstantan (Cu-Co)

Digitální infra teploměryebro TFI 550

Měří teplotu bezkontaktně tak, že opticky snímá intenzitu infra záření, které vychází z měřeného objektu. Infra teploměr bývá vybaven i laserem, který slouží jen pro zaměření. Rozhodující vliv na přesnost měření má kromě správného zaměření i tak zvaná emisivita měřeného materiálu. Ideální objekty jsou černé matné s emisivitou 1. Naopak lesklé kovy mají emisivitu jen 0,1. Samostatnou kapitolou je termokamera, pracující na stejném principu. Termokamera ebro TIC 100Termokamera ovšem nesnímá hodnotu teploty z jednoho bodu, ale poskytuje obraz v nereálných barvách, které jsou závislé na teplotě jednotlivých bodů tohoto obrazu. Díky tomu je možné rychle získat přehled o termálním rozložení v okolí měřené oblasti.

Záznamníky (dataloggery) ebro

EBI300

EBI10

EBI11

EBI20

EBI20TEv

EBI20THv

EBI25

EBI100

EBI-16

Vysoce přesné záznamníky teploty pro potravinářství, laboratoře, lékařství a chemii, záznamníky pro chladírny, záznamníky pro teplotu/vlhkost, průmyslové záznamníky tlaku, záznamníky teploty/tlaku pro monitoring parních sterilizátorů v nemocnicích, záznamníky s rychlou reakcí na bázi termočlánku NiCr-Ni, záznamníky U/I pro monitoring proudových signálů, levné teplotní záznamníky pro dopravu zboží, komplexní BUS-system záznamníky pro monitoring kamiónů nebo skladů přes mobilní telefon nebo satelit.

Ruční elektronické měřící přístroje ebro

FOM320

TDC150

TFH610

TFI250

TFI550

TFN520

TLC700

TFX410

Termokamera ebro TIC 100

 

WTW ebro Electronic a Pracovní skupina AKI:

Pracovní skupina Péče o nástroje (Arbeitskreis Instrumenten-Aufbereitung) AKI, jejíž členem je i společnost WTW Ebro Electronic, a která si posledních 40 let klade za cíl vytvářet prostředí pro výměnu a publikování znalostí o bezpečném zacházení, údržbě, čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů používaných ve zdravotnictví, vydala 10. aktualizované vydání publikace zabývající se tímto tématem. Tato publikace nazvaná Red Brochure má za cíl srozumitelnou a přístupnou formou vysvětlit požadavky a pracovní postupy při přípravě lékařských, dentálních a laboratorních nástrojů. Tato publikace není vědecká práce přezkoumávající téma péče o zdravotnické nástroje, jejím cílem je spíše poskytnout uživateli praktické rady a tipy pro každodenní používání těchto nástrojů a jejich údržbu.
Její mezinárodní přínos je zřejmý z toho, že poslední 10. verze vyšla už v 19 jazycích a plánují se další jazykové mutace.
Obsahem publikace je:

 • Popis požadavků na čištění a dezinfekci zdravotnických pomůcek a nástrojů
 • Nejčastější chyby při použití parních sterilizátorů a jiných čistících a dezinfekčních prostředků
 • Detailní popisy příčin poškození zdravotnických pomůcek v důsledku nesprávného postupu čištění a sterilizace
 • Doporučené postupy při čištění a sterilizaci těchto nástrojů pro prodloužení jejich životnosti při zachování účinnosti sterilizace
 • Detailní popis degradace jednotlivých druhů materiálů používaných při výrobě zdravotnických nástrojů a pomůcek, včetně doporučení způsobu odstranění nebo zamezení vzniku degradace
 • Požadavky na validaci procesů parní sterilizace vyhovujících normám ČSN EN ISO 17665, ČSN EN 554 (respektive DIN 58946 část 6 v německojazyčných oblastech)

Tuto publikaci je možné v českém jazyce stáhnout ze stránek Pracovní skupiny Péče o nástroje zde: RB_CZ_Web_10.1.pdf

 

Produkty Ebro dle oboru použití

Potravinářství
 • Výroba potravin
 • Řezník/pekař
 • Stravování/restaurace
 • Přeprava/skladování
 • Nápoje
 • Supermarkety
 • Haccp
Zdravotnictví
 • Validace sterilizátorů
 • Banky krevní/orgánové
 • Medicína/laboratoře
 • Nemocniční kuchyně
Farmacie
 • Kontrola kvality
 • Skladování/přeprava
 • Validace
 • Laboratoře
 • Výzkum
Průmysl
 • Chlazení
 • Výroba
 • Údržba
 • Vozový park